A teraz:

Sprawdź pocztę
i potwierdź swój mail.

Bez potwierdzenia nie otrzymasz żadnego maila.

Jeśli nie widzisz w swojej skrzynce maila ode mnie, to sprawdź zakładki Spam i Oferta. Jeśli i tam go nie ma, to napisz na kontakt@wpdlazielonych.pl.

Aby wiadomości ode mnie nie trafiały do spamu, dodaj kontakt@wpdlazielonych.pl do swojej książki adresowej 🙂