M4: 20. Wtyczki > Zainstalowane wtyczki.

W tym filmie opisuję sekcję Wtyczki (zainstalowane wtyczki). Opis, włączanie, usuwanie, wyłączanie wtyczek.

Przejdź do materiału →