M4: 4. Wpisy > Dodaj nowy cz. 1.

W tym filmie opisuję sekcję Wpisy (dodaj nowy). Mówię o: edytorze tekstowym, edytorze wizualnym, jak dodać medium, odnośniku, podglądzie, etykiecie, nagłówku, zapisie szkicu, publikacji wpisu.

Przejdź do materiału →