M3: 10. Zakładka: Strona główna cz. 2.

W tym filmie mówię o: button, przycisku call to action, włączaniu/ wyłączaniu funkcji, Home Blog Settings, Home Layout, Home Mobile Slider, kategoriach postów, Latest Blog Posts.

Przejdź do materiału →

M4: 6. Wpisy > Dodaj nowy cz. 3.

W tym filmie opisuję sekcję Wpisy (dodaj nowy). Mówię o: formacie wpisu, kategoriach, tagach, komentarzach, dyskusji, obrazku wyróżniającym, uproszczonej nazwie.

Przejdź do materiału →

M4: 7. Wpisy > Kategorie i tagi.

W tym filmie opisuję sekcję Wpisy (kategorie i tagi). Przedstawiam jak dodać nową kategorię, co to są kategorie nadrzędne i podrzędne. Jak dodać tagi.

Przejdź do materiału →