M4: 4. Wpisy > Dodaj nowy cz. 1.

W tym filmie opisuję sekcję Wpisy (dodaj nowy). Mówię o: edytorze tekstowym, edytorze wizualnym, jak dodać medium, odnośniku, podglądzie, etykiecie, nagłówku, zapisie szkicu, publikacji wpisu.

Przejdź do materiału →

M4: 5. Wpisy > Dodaj nowy cz. 2.

W tym filmie opisuję sekcję Wpisy (dodaj nowy). Mówię o: podlinkowaniu, odnośniku, dodawaniu filmu, iframe, dodawaniu filmu z Youtube, embed.

Przejdź do materiału →

M4: 6. Wpisy > Dodaj nowy cz. 3.

W tym filmie opisuję sekcję Wpisy (dodaj nowy). Mówię o: formacie wpisu, kategoriach, tagach, komentarzach, dyskusji, obrazku wyróżniającym, uproszczonej nazwie.

Przejdź do materiału →