M4: 24. Użytkownicy > Dodaj nowego.

W tym filmie opisuję sekcję: Użytkownicy (dodaj nowego). Opisuję jak dodać/usunąć nowego użytkownika, role użytkowników,.

Przejdź do materiału →