M3: 19. Zakładka: Oferta cz. 2.

Kontynuujemy robienie zakładki z ofertą. W filmie mówię o: call to action, live editor, menu, link, sidebar, szkic strony, podgląd strony, publikacja strony, zdjęcia w tekście.

Przejdź do materiału →

M4: 13. Strony > Dodaj nową.

W tym filmie opisuję sekcję Strony (dodaj nową). Mówię czym są w tej sekcji: obrazek wyróżniający, adres URL, pingback, trackback, dodaj nową, dyskusja, opublikuj, podejrzyj zmiany, przywróć wybraną wersję, tytuł, zaktualizuj, zobacz stronę.

Przejdź do materiału →