M3: 19. Zakładka: Oferta cz. 2.

Kontynuujemy robienie zakładki z ofertą. W filmie mówię o: call to action, live editor, menu, link, sidebar, szkic strony, podgląd strony, publikacja strony, zdjęcia w tekście.

Przejdź do materiału →