M4: 23. Użytkownicy > Wszyscy.

W tym filmie opisuję sekcję: Użytkownicy (wszyscy użytkownicy).

Przejdź do materiału →

M4: 24. Użytkownicy > Dodaj nowego.

W tym filmie opisuję sekcję: Użytkownicy (dodaj nowego). Opisuję jak dodać/usunąć nowego użytkownika, role użytkowników,.

Przejdź do materiału →