M4: 20. Wtyczki > Zainstalowane wtyczki.

W tym filmie opisuję sekcję Wtyczki (zainstalowane wtyczki). Opis, włączanie, usuwanie, wyłączanie wtyczek.

Przejdź do materiału →

M4: 21. Wtyczki > Dodaj nową.

W tym filmie opisuję sekcję Wtyczki (dodaj nową). Dodawanie nowej, instalacja, usuwanie, dodanie do ulubionych.

Przejdź do materiału →

M4: 22. Wtyczki > Edytor.

W tym filmie opisuję sekcję Wtyczki (edytor).

Przejdź do materiału →