M4: 10. Odnośniki > Wszystkie odnośniki.

W tym filmie opisuję sekcję Odnośniki (wszystkie odnośniki). Czym są: kategorie odnośników, ocena, relacje, wszystkie odnośniki.

Przejdź do materiału →

M4: 11. Odnośniki > Dodaj nowy, kategorie, widget.

W tym filmie opisuję sekcję Odnośniki (dodaj nowy, kategorie, widget). Jak dodać nowy odnośnik, jak nadać kategorię.

Przejdź do materiału →