M3: 19. Zakładka: Oferta cz. 2.

Kontynuujemy robienie zakładki z ofertą. W filmie mówię o: call to action, live editor, menu, link, sidebar, szkic strony, podgląd strony, publikacja strony, zdjęcia w tekście.

Przejdź do materiału →

M4: 5. Wpisy > Dodaj nowy cz. 2.

W tym filmie opisuję sekcję Wpisy (dodaj nowy). Mówię o: podlinkowaniu, odnośniku, dodawaniu filmu, iframe, dodawaniu filmu z Youtube, embed.

Przejdź do materiału →

M4: 10. Odnośniki > Wszystkie odnośniki.

W tym filmie opisuję sekcję Odnośniki (wszystkie odnośniki). Czym są: kategorie odnośników, ocena, relacje, wszystkie odnośniki.

Przejdź do materiału →

M4: 11. Odnośniki > Dodaj nowy, kategorie, widget.

W tym filmie opisuję sekcję Odnośniki (dodaj nowy, kategorie, widget). Jak dodać nowy odnośnik, jak nadać kategorię.

Przejdź do materiału →