👩‍🏫 Poznaj mój kompleksowy kurs o WP i zrób ze mną stronę:

WP DLA ZIELONYCH

Blogger część 4

Opis filmu:

 1. Pokażę Ci, jak zrobić przekierowanie z każdego wpisu (w Bloggerze) na nowy wpis (w WordPressie).
 2. Powiem Ci, jak zrobić motyw potomny.
 3. Wytłumaczę, jak ustawić przekierowanie RSS (z Bloggera na WordPress).
 4. Pokażę Ci, gdzie znaleźć przeniesione rzeczy w kokpicie WordPressa.
 5. Wskażę, gdzie można zmienić tagi w kategorie.

Linki:

Do pobrania:

Kod wklej w pliku functions.php w swoim motywie potomnym:

function blogger_query_vars_filter( $vars ) {
 $vars[] = "blogger";
 return $vars;
}

add_filter('query_vars', 'blogger_query_vars_filter');

function blogger_template_redirect() {
 global $wp_query;
 $blogger = $wp_query->query_vars['blogger'];
 if ( isset ( $blogger ) ) {
  wp_redirect( get_wordpress_url ( $blogger ) , 301 );
  exit;
 }
}

add_action( 'template_redirect', 'blogger_template_redirect' );

function get_wordpress_url($blogger) {
 if ( preg_match('@^(?:https?://)?([^/]+)(.*)@i', $blogger, $url_parts) ) {
  $query = new WP_Query ( 
   array ( "meta_key" => "blogger_permalink", "meta_value" => $url_parts[2] ) );
  if ($query->have_posts()) { 
   $query->the_post();
   $url = get_permalink(); 
  } 
  wp_reset_postdata(); 
 } 
 return $url ? $url : home_url();
}